Споменик на Слободата - Кочани
Кочанскиот Споменик на слободата е револуционерен потфат сам по себе и во уметничката смисла на зборот, кој своевремено имаше за цел разбивање на дотогашните востановени...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Манастир Св. “Јоаким осоговски“
Документарец кој го разработува потеклото и постоењето на манастирот св. “Јоаким Осоговски“, како наше големо културно и религиозно наследство, низ годините до денес.
Мрковски Гоце, Јанковска Мартина, Крстева Љупка, Павловска Силвиа, Маневски Спасе 18.01.2011 14:35:42

ЦРТАН ФИЛМ
Мајка Тереза
Агнеза Гонџа Николова е родена во Скопје, на 27 Август 1910 година. Калуѓерка, која откако го дала вечниот завет, била наречена Мајка Тереза.
Александар Николовски, Александар Дамјаноски 18.01.2011 06:22:27
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола