Куманово
Веб сајт за градот Куманово во кој е даден настанокот на овој град и неговото име. Дадени се позначајните моменти од историјата поврзана со градот,...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Водно - скривалиште на национални богатства
Планината Водно крие национални богатства кои не се познати за сите, па затоа во овој филм се тие убаво опфатени и документирани...
Кирил Спасовски, Елена Петковска, Елени Јорданова, Елена Спасовска, Вуксан Павловиќ, Драган Симоновски, Марија Талевска, Бобан Талевски 27.01.2011 09:30:52

ЦРТАН ФИЛМ
Новиот почеток
Темелите на македонската државност, првото заседание на АСНОМ и неговиот прв претседател.
Николовски Драган, Тасевски Емил, Александровски Даниел, Николиќ Владимир 18.01.2011 10:23:34
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола