Ликовни уметници
Во проектот се обработени ликовните уметници Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Димитар Пандилов и Димо Тодоровски.
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Културно наследство на Охрид (цар Самуил)
Самуиловата тврдина како знајчајно обележје на градот Охрид, кое претставува национална гордост која треба да се чува.
Х студенти 18.01.2011 14:42:34

ЦРТАН ФИЛМ
Манастир Св. Јоаким Осоговски
Манастирот Св. Јоаким Осоговски се наоѓа во северо - источна Македонија, кај Крива Паланка, во прегратките на Осоговските планини.
Илиева Александра, Тодоровска Емилија, Накевски Драган, Ѓурчиновски Данчо 18.01.2011 05:38:28
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола