Соборен Храм "Св.Троица"-Радовиш
Внатрешност и надворешност од Соборниот Храм Св.Троица
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Приказна од една соба
Документарен филм кој го разработува ликот и делото на познатиот македонски книжевник Блаже Конески.
Весна Киранџиска, Дени Спасовски, Јасна Тргачевска, Јасмина Вртковска, Јане Јовановски, Љубица Трпчева, Тодор Златев, Кристина Спировска 18.01.2011 14:22:06

ЦРТАН ФИЛМ
Новиот почеток
Темелите на македонската државност, првото заседание на АСНОМ и неговиот прв претседател.
Николовски Драган, Тасевски Емил, Александровски Даниел, Николиќ Владимир 18.01.2011 10:23:34
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола