Кераца Висулчева
Кераца Висулчева е родена на 7 април 1910 година во с. Несрам, Костурско (Егејска Македонија), а нејзиното семејство набргу по нејзиното раѓање, го напушта родниот...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Приказна од една соба
Документарен филм кој го разработува ликот и делото на познатиот македонски книжевник Блаже Конески.
Весна Киранџиска, Дени Спасовски, Јасна Тргачевска, Јасмина Вртковска, Јане Јовановски, Љубица Трпчева, Тодор Златев, Кристина Спировска 18.01.2011 14:22:06

ЦРТАН ФИЛМ
Беровски манастир - Св. Архангел Михаил
Манастирот Св. Архангел Михаил се наоѓа во Берово и датира од 19 век. Познат е по црквата која се наоѓа во манастирскиот комплекс, која има прекрасна градба.
Крстевски Димитар, Миовска Ленче, Митрев Васил, Димитрова Ивана 18.01.2011 04:26:55
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола