Музеј на град Скопје -...
Младото камено време (НЕОЛИТ, 6000-3500 г. п.н.е.) е една од најзначајните историски етапи од развитокот на човекот. Неговата појава ги означува почетоците на најголемиот процес...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Пребарување
клучен збор/зборови:
*зборовите се одделени со празно место
категорија:
барај по група:

 
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола