slika-logo
slika-iilogo
 
 

 

 

 

Галичка свадба
Галерија
Галичка носија
Контакт

 

 

 

 

Оваа Web страна е изработена како проект по предметот Мултимедија при Институтот за Информатика во рамките на Природно-Математичкиот факултет.

Изработил Илија Лазаревски редовен студент на ИИ при ПМФ.

Голема благодарност до месната заедница на село Галичник и Етнолошкиот Музеј на Македонија за нивната љубезност и гостопримливост кои со својата помош допринесоа да се направи оваа Web страна.

Било какви критики, пофалби и сугестии во врска со Web страната може да ги соопштите на долу наведениот е-маил:

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 Институт за Информатика - Скопје, CDNH - Скопје