Изработка

Оваа страна е изработена како финален проект на Јаневски Влатко, Јован Василев, и Драганчо Саздовски по предметот Мултимедија на тригодишни студии, насока Интернет и мобилни технологии.

Проектот е изработен во Macromedia Dreamweaver 8, обработка на сликите е направена во Macromedia Fireworks 8, Панорамата е изработена во Macromedia Flash 8,.

Најголема Благодарност до Прота Стојко и за сите оние кои вложија огромен труд и веруваа во остварувањето на овој мултимедијален проект..

Сликите дел се напраени лично од нас а останатиот дел се користени од самиот автор, Прота Стојко

Информации за авторотите: Влатко Јаневски ( vlatkojanevski@yahoo.com), Јован Василев ( jovan.vasilev@gmail.com), Драганчо Саздовски ( dragan_sazdovski@yahoo.com)

 

Институт за информатика-лого CDNH лого