Самоилова Тврдина Охрид

Samoil`s Fortress Ohrid
 
 

Добредојдовте

en English

Добредојдовте во виртуелниот приказ на Самоиловата Тврдина во Охрид, која преставува национално наследство на Р.Македонија.

Copyright © 2008, Институт за Информатика, Скопје, Р.Македонија