Во село Подмочани е сместена една од најбогатите етнолошки колекции во Македонија. Во куќата (етнолошки музеј) на Јоне Ефтимовски е сместена ретка и импозантна колекција на над 2000 уметнички детали: прекрасни примероци на накит, оружје, стари монети и преку 160 различни Македонски национални носии од разни региони на Македонија.

назад на мени...