ii cdn
Авторство

  

    

 

 

Овој веб сајт е изработен како проект по предметот Мултимедија при Институтот за Информатика 2008 година.
Благодарност
И се заблагодарувам од се срце на баба Станка која успеа со крајни напори да ми обезбеди снимање и сликање на објектите кои се опфатени во веб сајтот.
Контакт

Гацев Саше

sasegacevstip @ gmail . com

sasegacev na skype


 

Тредафилова Емилија

etrendafilova @ .hotmail.com