3D Споменик

Моделот на споменикот може да го видите овде.

Доколку имате некакви проблеми со прегледувањето на моделот од споменикот, инсталирајте bsplayer и прегледајте го со таа програма.
Bsplayer може да го симнете овде.

Доколку и при инсталацијата на bsplayer имате проблеми со прегледувањето,
тогаш симнете ги и инсталирајте ги K-Lite Mega Codec Pack.
K-Lite Mega Codec Pack може да го симнете овде .