Вооружување

На сликата е прикажан типот на оружјето што го носел крушевскиот војвода Питу Гули.

Поставете го покажувачот над објектите на сликата за дополнителни информации.

Copyright © 2007 Институт за Информатика