Постапка на леење на куршуми

Поставете го покажувачот над објектите на сликата за дополнителни информации.

 
Техниката за изработка на куршумите е следна: оловото се топи на огништето, потоа истопеното олово се лие во калапи т.н. кокили. По ладењето на оловото се спојувале елементите на куршумот тоа е процес наречен лаборација: се поставува капислата во чаурата, се насипува со барут и зрното се вметнува на предниот дел од чаурата. Во овој простор исто така се извршувале и помали поправки на оружјата.
 
Copyright © 2007 Институт за Информатика