Галерија

 

Музејска поставка

Дел од богатата музејска поставка.

 

Објектот (музеј)

Поглед на леарницата однадвор.

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 Институт за Информатика