ВОСКРЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО последна четвртина на 18 век

непознато потекло
дрво, темпера

Previous Home Next