СЛЕГУВАЊЕТО НА СВЕТИОТ ДУХ 1730-1739 г.

работилница на зограф Давид од Селеница
црква Св. Димитрија, Битола
дрво,темпера

Previous Home Next