ИСУС ХРИСТОС 1730-1739 г.

работилница на зограф Давид од Селеница
црква Св. Димитрија, Битола
дрво, темперa

Previous Home Next