odi na opsto_muzej.htm
  odi na neolit_opsto.htm
 
  odi na sadovi_keramika.htm
 
 
   

 

Авторите:

- Ангеловски Драган

- Тасевски Иво

- Димитровски Драган

го изработија овој web site како проект по предметот Мултимедија
ментор:
- проф. д-р. Смиле Марковски
ассистенти:
- Љупчо Антовски
- Вангел Ајановски
- Гоце Арменски
Голема благодарност до:
- г-дин Јован Шурбановски, директор на музејот на град Скопје, виш кустос етнолог
- г-дин Милош Билбија - виш кустос археолог во музејот на град Скопје
- г-ѓа Соња Апостолова - историчар на уметноста со археологија во музејот на град Скопје
- г-дин Михајло Чиковски - виш кустос документатор во музејот на град Скопје
без чија несебична подршка овој проект немаше да се реализира.
За изработка на проектот беа користени материјали од архивите на музејот на град Скопје.

Сите права задржани
' Институт за информатика'
'Центар за дигитизација на културно наследство'
'Музеј на град Скопје'