Отвори мени
Назад кон почетокот
Испрати порака

 

 

За авторот

 

За Етнолошката поставка....

 

Целокупната етнолошка поставка ги опфаќа следните тематски целини: народни носии, народни обичаи и музички инструменти, народно стопанство, народна архитектура и народно ткаење. Богатиот фонд на музејските систематски збирки овозможува да се опфатат позначајните теми од разни домени на народниот живот и творештво, преку кои посетителите ќе се запознаат со значаен сегмент за етнокултурата на Македонија

Етнолошката поставка која е организирана во две нивоа, се дели на вкупно 8 дела. За повеќе информации за секој дел посебно ке пронајдете во горното мени.

повеќе...