пппНазад назад

 .................објект.........

..............

 

 

 

 

 

 

     Позиционарај го поинтерот на
глувчето на различни објекти од сликата за да се прикаже нивното име