3Д моделГалерија
Mak
Територијата на Македонија била доста долг временски период, под власт на Византија. Но, во XIII век доаѓа до засилено слабеење на византиската држава.
KraliMarko
Марко е најстариот син на кралот Димитрија Волкашин и кралицата Елена и најпознат епски јунак кај јужнословенските народи. За неговата рана политичка дејност има многу малку податоци

Legenda
На легендите за Крали Марко во Македонија им нема крај. Речиси нема делче од земјава кое во себе не крие некој спомен за овој јунак, натчовек, некоја приказна за неговиот живот
Prilep

Половината од градот Прилеп, која што е од другата страна на реката, близу до селото Варош, од кај што вее северот, во старо време, требело да биде град и со едно име. Тој град се викал Прилеп

Pesna1

 

Песна за Крали Марко

Крали Марко

Pesna2

 

Песна за Крали Марко

С невеста си Марко говоре

Webmaster, Институт за информатика, Скопје
Copyright© Сите права задржани 2006