Песна за Крали Марко
 

.

 

Марковите кули се наоѓаат на северниот дел од Прилеп и се скоро споени со населбата Варош од каде што почнува патот до кулите.

Webmaster, Институт за информатика, Скопје
Copyright© Сите права задржани 2006