Потекло на иконитес. Младо Нагоричане

Местоположбата на селото е североисточно од Куманово, распоредено на надморска височина од 400 до 450 метри, и се состои од повеќе расфрлани делови оддалечени едни од други 500 - 2000 м. Преку оваа висорамнина води патот од Куманово до Крива Паланка и тоа во правец западен кон источен дел. Населбата што е поставена лево од патот го носи името Старо Нагоричане, а населбите распоредни десно од патот се Младо Нагоричане. Ова село од изразен разбиен тип.

Во непосредна близина на Младо Нагоричане, на главниот пат Куманово - Крива Паланка се наоѓа црквата Св. Ѓорѓи Победоносец. Фасадата на црквата е интересна, изработена од убаво клепан камен.

Црква Св. Ѓорѓи Победоносец

© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.