Потекло на иконите

 

 


Забелски манастир - црква Св. Богородица


Во Старо Нагоричане е сместена црквата Св. Ѓорѓи, која по архитектура има пет куполи и трикорабна градба во форма на впишан крст.
На оддалеченост околу половина час од Старо Нагоричане се наоѓа Забелскиот манастир - црква Св. Богородица. Самата црква е изградена од камени блокови со црвенкасто - жолтеникава боја. Местото каде е изграден манастирскиот комплекс е особено живописно.

Црква Св. Богородица


© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.