Потекло на иконите


ВОВЕД

Овој проект е посветен на моите најблиски:
Мирослава, Благоје, Радмила, Светлана,
на црквата Св. Никола во Куманово, љубовта и иднината


Проектот е реализиран во соработка со
Народен Музеј Куманово.
Контакти со музејот:
"Национална установа - Музеј - Куманово"
ул. Доне Божинов бр. 24, Куманово 1300, Македонија
тел: +389 (0)31 422 495
тел/факс: +389 (0)31 416 716

***

Кумановскиот регион спаѓа во групата на побогати региони со црковни споменици каде се забележува применетата уметност на домашните мајстори - градители и зографи, кои дале посебен белег на ова исклучително творештво преку кое ја изразуваат културната, материјалната и уметничката креативност и можности во минатиот период.

**************************

АВТОРСТВО

Овој веб сајт е изработен во соработка со Центарот за дигитизација на национално наследство на Македонија и Народен Музеј Куманово во реализација од Елизабета Стајиќ, во рамките на предметот мултимедија при Институтот за информатика.

Раководител: Проф. Д-р. Смиле Марковски
Асистент: М-р Љупчо Антовски

**********************************

Автор и уредник на проектот: Елизабета Стајиќ

Дизајн: Елизабета Стајиќ

Концепт, структура и навигација: Елизабета Стајиќ

Автор на текстот: Елизабета Стајиќ

Техничка обработка: Елизабета Стајиќ

http://es-success.20m.com/A/index.htm

За коментар и прашања контакт,
За евентуални пропусти и грешки во сајтот, прашања или сугестии e-mail

* * *

Автори на фотографии:

- Колор фотографии, икони во галеријата: Народен Музеј Куманово

- Колор фотографии, надворешен изглед на црквата Св. Никола на линкот "Црква Св. Никола" e Народен Музеј Куманово

- Колор фотографии, надворешен изглед на црквата Св. Никола на линкот "Дома" e Елизабета Стајиќ

Црно-бели фотографии, икони во депо - моментално неизложени во галеријата и сликите во боја на страните: 13, 16 и Дарохранилница - Превземени од книгата "Икони од Кумановско во црквата Св. Никола во Куманово, Народен Музеј Куманово": Елизабета Стајиќ

Црно-бели фотографии од црквите: Превземени од "Музејски гласник", Народен Музеј " Куманово" - Куманово

**********************************
**********************************

БЛАГОДАРНОСТ

Проф. Д-р. Смиле Марковски: Благодарност за укажувањата, корисните совети и подршката како раководител при реализацијата на проектот.

Богдан Таневски: Посебна благодарност до директорот на "Народен Музеј Куманово" во Куманово, г-дин Богдан Таневски за несебичната помош и разбирање што ми ја пружи во текот на целата работа на проектот. Искрено благодарам за фотографиите на иконите изложени во галеријата без кои не би можел да се реализира проектот, за сите корисни информации поврзани за галеријата

Светлана Стајиќ: Искрено и се заблагодарувам што одвои за мене од своето драгоцено време и ми посвети многу, многу часови, денови, недели... за сета помош, подршка, во прибирање на информации, администрирање на базата на податоци, практичните совети за конструктивната реализација на проектот. Голема благодарност за големата подршка и посветеното време во текот на целиот период на реализација на овој проект.

***

Исто така благодарам многу на моите пријатели и колеги кои со своите совети во одредени моменти многу допринесоа за континуитетот на работата на проектот.

***

РЕФЕРЕНЦИ:

Викторија Поповска-Коробар , Јасмина Зисовска , Икони од Кумановско во црквата Св. Никола во Куманово, Народен Музеј Куманово, Куманово 2000 г.

Јасмина Зисовска, Црковните споменици во Кумановскиот крај, Народен Музеј Куманово, МУЗЕЈСКИ ГЛАСНИК, год.1, бр. 1, Куманово 1994

Миодраг Арсовски - Болто, Народен Музеј Куманово, МУЗЕЈСКИ ГЛАСНИК, год.1, бр. 1, Куманово 1994

Антоние Николовски, Димитар Ќорнаков, Д-р Коста Балабанов, Споменици на културата во Македонија, Мисла Скопје 1971

Д-р Јован Трифуновски, Кумановска област, Сеоска насеља и становништво, DIE GEGEND VON KUMANOVO, Скопје 1974

Славица Крстиќ, Народен Музеј "Куманово", МУЗЕЈСКИ ГЛАСНИК, год. IV, бр. 7-9, Куманово, 2002

* * *

МУЗИКА:

J. Strauss II - An der schonen blauen Donau
Beethoven - Moonlight Sonata
Vivaldi - Winter from "The Four Seasons"© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.