Потекло на иконите

 

Соборен Храм Св. Никола - Куманово

Црквата Св. Никола (Соборен Храм) се наоѓа во центарот на градот во близина на градскиот плоштад. Во Куманово позната е под името
"Стара црква". Изградена е на постоечките темели од постара градба на исто место од познатиот градител Андреја Дамјанов во периодот
1847-1852 г.


© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.