Потекло на иконите


ПОМОШ

Навигација со тастатура:

F11 - поголема прегледност на екранот

Музика:

Вклучете ги звучниците од компјутерот кога го гледате сајтот. Има музика само на одредени линкови.

Навигација:

Копчиња за навигација.


Лево: места од каде што се донесени иконите (ги има сите икони од тоа место што се изложени во галеријата).

Горе: главни линкови.


* * *

На линковите: "Црква Св. Никола" и "Галерија" со лев клик на глувчето преку сликата можете да ги видите другите слики од црквата Св. Никола и од галеријата.

* * *

Ако поминете со стрелката од глувчето на сликите што се наоѓаат откако претходно ќе кликнете на некој од линковите лево (местата од каде што се донесени иконите), горе ќе Ви се прикаже лента со текст на која има краток опис за избраната икона.сл.1


сл.2

 

Зумирање:

Ако со десен клик на глувчето кликнете на избраниот дел од сликата и Ви се појави мени со опции за избор меѓу кои се Zoom In и Zoom Out, тогаш со избирање на опцијата Zoom In ќе го видите избраниот дел од сликата зголемено. За да ја вратите сликата во нормална големина, изберете ја опцијата Zoom Out. Ова важи само за сликите на линковите: "Дома", "Црква Св. Никола" и "Галерија".

* * *

сл.1


сл.2

Со поминување на стрелката од глувчето преку сл.1 ќе Ви се појави слика со зголемен приказ на книгата што ја држи светецот за да видите што пишува во неа и друго интересно.

Користете го ова само преку поголемите слики откако претходно сте кликнале на помалите кои се наоѓаат кога ќе кликнете на копчињата за навигација лево (местата од каде што се донесени иконите).© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.