Потекло на иконите


Куманово за првпат се споменува во турските пописни дефтери во 1519 г., како селска населба во состав на нахијата Нагорич, а подоцна како градска населба - касаба е евидентирана најверојатно во периодот од втората половина на XVI или почетокот на XVII век.

Куманово - црква Св. Никола 

 

Црква Св. Троица во Куманово

 

© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.