НАСЛОВНА
ЗА КАВАДАРЦИ
ЦРКВИ
Манастири
Пештерни цркви
АРХЕОЛОШКИ НАОЃАЛИШТА
МУЗЕЈ
Лапидариум
Етно. Предмети
Народни носии
Метал-накит
Керамика
СПОМЕНИЦИ

Автори на овој веб сајт

Оваа веб страна е реализирана како проект по предметот „Мултимедија“ на Институт за Информатика при Природно Математичкиот Факултет.

Ментори:

Проф. Д-р Смиле Марковски
Асс. М-р Гоце Арменски
Асс. М-р Љупчо Антовски

Автори:

     
Пецо Станоев
Росица Чејкова
Ване Ѓорѓиев

Соработници:

Голема благодарност до вработените во Музеј-галерија Кавадарци:

Весна Ѓорѓиева - кустос, историчар на уметност и археолог

Петре Камчевски - виш кустос, историчар

Трајче Јанев - кустос, етнолог

Васил Кимов - кустос, историчар

Користена литература

  • Трајче Јанев, Боре Неделковски, Петре Камчевски, Етнолошки предмети од Тиквешијта, РО Музеј-Галерија Кавадарци, Кавадарци 2005
  • Тодор Мировски, Стопанството во Вардарска Македонија меѓу двете светски војни, МАНУ, Скопје 1998
  • Огнен Дамев-Митре Стојановски, Производството на вино во Република Македонија, Географски разгледи, книга 30, Скопје 1995
  • Диме Боев, Кавадарци низ минатото, Скопје-Македонија 1996
  • Марко Китевски, Македонски празнични обичаи, Етнологија на Македонците, МАНУ, Скопје 1996, 228
  • Ѓорѓи Здравев, Македонски народни носии, Скопје 1991
  • Милица Георгиева, Старата покуќнина во Македонија, Етнологија на Македонците, МАНУ, Скопје 1996
  • Тодор Кондев, Македонија како важен производител на индустриски култури, Географски разгледи книга 5, Скопје 1967
Copyright© 2006, Институт за Информатика, Скопје. Сите права задржани.