НАСЛОВНА
ЗА КАВАДАРЦИ
ЦРКВИ
Манастири
Пештерни цркви
АРХЕОЛОШКИ НАОЃАЛИШТА
МУЗЕЈ
Лапидариум
Етно. Предмети
Народни носии
Метал-накит
Керамика
СПОМЕНИЦИ

За Кавадарци
Карта на Тиквешијата

Карта на тиквешијата со облежани:

  • Цркви
  • Манастири
  • Археолошки наоѓалишта

Слики од Кавадарци

Неколку слики од градот.


Историски развој на Кавадарци
Во историографијата за прв пат Кавадарци под денешно име се споменува во 1519 година, како мала рурална населба во рамките на Солунскиот вилает. Значајни податоци и материјали за постоењето и развојот на Кавадарци оставиле бројните светски познати патописци како: Евлија Челебија, Стефано Кувер, Еспри Мари Кузинери, Ами Буе, Јохан Хан, Александар Башмаков, Ататнас Шопов и др.

Антропо-географски карактеристики на Тиквешијата
Тиквеш го сочинува централниот дел на Повардарието. Овој предел е дел од Средновардарската етничка подобласт која е во состав на Западномакедонската етничка област. Тиквеш се состои од 9 етнички подпредели: Кавадарско, Горни Села, Витачево, Бошава, Неготинско, Јуруклук, Демир-каписко, Раец и Тиквешки дел на Клепа.
За Кавадарци:
Слики:
Види и:
Copyright© 2006, Институт за Информатика, Скопје. Сите права задржани.