НАСЛОВНА
ЗА КАВАДАРЦИ
ЦРКВИ
Манастири
Пештерни цркви
АРХЕОЛОШКИ НАОЃАЛИШТА
МУЗЕЈ
Лапидариум
Етно. Предмети
Народни носии
Метал-накит
Керамика
СПОМЕНИЦИ

Цркви
Црквата Св. Димитрија се наоѓа близу центаот на град Кавадарци и е една од најстарите цркви во кавадаречко.
Читај повеќе...

Црквата се наоѓа во самата населба, десно од патот во правец на излезот од Кавадарци кон Моклиште. Подигната е во 19. век, а по својата архитектонска форма таа е трикорабна.
Читај повеќе...

На патот Неготино-Кавадарци пред самата населба Глишиќ од левата страна се наоѓа црквата Св. Димитрија. Старата црква која била еднокорабна, изградена и живописана во 19 век.
Читај повеќе...

Црквата се наоѓа в сред село до главнот пат што води за Кавадарци. Изградена е негде во втората половина на 19. век. Архитектонскиот облик на црквата е трикорабен.
Читај повеќе...

Југоисточно од Кавадарци, преку Крњево и Чемерско се стигнува во Боула. Во самото село е црквата посветена на Св. Атанасиј. Црквата е изградена и зографисана во 1879 година. Насликани се Св. Мина, Св. Сава, Св. Ѓорги Јанински, Св. Тодор, Св. Трифун и други.
Читај повеќе...

Над селото Клиново е напуштената и оштетена од времето селска црква посветена на Св. Архангел. Старата црква била во функција до 1860 година, кога во нејзина непосредна близина била изградена црква со големи димензии и посветена на истиот светец.
Читај повеќе...

Црквата Св. Атанасиј е изградена и живописана во 19. век. Таа е трикорабна со голема олтарна апсида на источната страна.
Читај повеќе...

Црквата Св. Богородица во село Бојанчиште е подигната во 19. век, а живописана е во 1865 година.
Читај повеќе...

Црквата е подигната и живописана во 13. век. Има облик на еднокорабна градба.
Читај повеќе...

На околу 20 км. од паот Градско-Прилеп се наоѓа селото Дреново. Била подигната за време на владеењето на цар Душан, а живописана од зографот Димитрие во 1356 година.
Читај повеќе...

Некогашното село Градиште кое денес не постои се наоѓало на десната страна од реката Црна, на патот за Мрежичко. Изградена и живописана во 19. век. Има облик на еднокорабна градба.
Читај повеќе...

Изградена и живописана во 19. век.
Архитектонската градба на црквата е трикорабна.
Читај повеќе...

Јужно од Кавадарци, преку селото Ваташа и пред селото Горниково лево води пат до селото Страгово.
Читај повеќе...

Јужно од Кавадарци и Ваташа, десно од патот кој води кон Мрежичко и Конопиште е селото Горниково со црквата посветена на Св. Мина.
Читај повеќе...

Подигната во 19. век. Била изгорена и обновена. По својата архитектонска форма е трикорабна. Внатре во црквата има неколку икони од 19. век.
Читај повеќе...

Селото Праведник е оддалечено 30 км. од Кавадарци и до него се стигнува преку селата Возарци и Шешково. Изградена и зографисана е во 1625 година. Архитектонскиот облик на црквата е еднокорабен со убава декорација.
Читај повеќе...

Јужно од Кавадарци на околу 35 км се наоѓа планинското село Рожден. Црквата е изградена во 1872 година а живописана во 1874.
Читај повеќе...

Други цркви во Кавадаречко:

Св. Архангел Михаил, с. Ресава

Св. Атанасиј, с. Галиште

Св. Атанасиј, с. Кошани

Св. Богородица, с. Шешково

Св. Јован Крстител, с. Дебриште


Св. Никола, с. Драгожел

Св. Рожество Богородично, с. Бегниште


Св. Стефан, с. Конопиште

Св. Тројца, с. Брушани
Црква во градот:
Цркви близу градот:
Види и:
Copyright© 2006, Институт за Информатика, Скопје. Сите права задржани.