Музеј на вода во Заливот...
Музејот на вода во Заливот на Коските претставува реконструкција на праисториска палафитна населба со хронолошка припадност на крајот од бронзеното и почетокот на железното време.
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Пребарување
клучен збор/зборови:
*зборовите се одделени со празно место
категорија:
барај по група:

 
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола