Најмал етнолошки музеј во светот
Музејот каде ќе доживеете совршена презентација на македонското гостопримство, музеј кој е истовремено најмал по површина а најголем поради тоа што е познат во целиот...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Велес
Во срцето на Македонија, онаму каде три реки го ткаат времето, расте еден град посилен од животот. Распослан на просторот разигран од долините на планиските бисери, реките Тополка и Бабуна, надвиснат над моќниот Вардар, Велес расте низ искушенијата на историјата, низ симболичките значења на своите имиња...
Св. Архангел Михаил
Самиот манастир, „Свети Архангел Михаил,“ е изграден на 450 метри надморска височина врз темелите на стар богомилски манастир, кој настрадал во пожарМанастирскиот конак е вистинско ремек дело на градба и уредување стамбен простор. Со мали исклучоци сите градежни објекти се завршени и опремени со нова опрема. Целиот комплекс е ограден со камена и кована ограда, а внатрешниот простор е зазеленет со култивирана трева. Самиот ктитор се заложил за да се изгради нов асфален пат кој води до манастирот, а исто така и стариот оштетен пат да биде поправен.
Спомен Костурница – Велес
Идејата за изградба на спомен костурницата се родила веднаш по ослободувањето на градот Велес со цел да се обележи и им се даде достојно значење и признание на борците кои загинаа во Народно Ослоботителната Војна. Самата форма на споменикот претставува афионов цвет, кој во еден даден момент се распукнува што значи раѓање на нешто ново
1 2
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола