Струмица
Овде ќе најдете нешто повеќе за доцноантичкиот, ранохристијанскиот и средновековниот период на Струмица...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Манастир св. Атанасиј - с. Лешок
На 8 километри оддалеченост од градот Тетово, на југоисточното подножје на Шар Планина, лежи селото Лешок. Во т.н. Горно Лешочко маало, на надморска височина од 610 метри, се наоѓа познатиот Лешочки манастир, во чиј комплекс постојат црквите Св.Атанасиј и Св.Богородица , како и гробот и спомен собата на Кирил Пејчиновиќ кој е еден од најпознатите македонски преродбеници од...
Тетово
Тетово, како главна градска населба има централна местоположба во Полог, на границата на рамнинските и планинските села...
Тетовски староградски песни
Од богатото и ценето наследство, од безброј прекрасни стихови, зачувано од нашиот народ и во Тетовскиот регион. И читајќи ги нив, којзнае по кој пат, попаѓаме во недоумието: имаат ли, навистина, Македонците позначајно културно наследство од народното поетско творештво -од СТАРОГРАДСКАТА НАРОДНА ПЕСНА?!...
1 2
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола