Кочо Рацин
Кочо Рацин, поет и револуционер, без сомнение еден од најмаркантните личности во Македонија меѓу двете светски војни. Посветена на личноста и делото на Рацин секоја...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Кратовски мостови
Кратовските камени мостови распоредени околу чаршијата, заедно со кулите, му даваат на градот средновековен лик и амбиент на древен град – музеј. Мостовите со своите импозантни изгледи кај посетителот оставаат силен впечаток и делуваат со возбудувачко чувство...
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола