Манастирски комплекс Карпино
Во близина на селото Oрах се наоѓа манастирот Карпино - црква Воведение на Св. Богородица која е изградена во XVI / XVII век. Црквата за...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Ресен
Ресен е лоциран во југозападниот дел на Македонија. Има околу 10.000 жители, а со неговта околина околу 18.000. Градот поседува богата колекција од археолошки и етнолошки пронајдоци од самиот град и околината...
Убавините на Преспанско
Во Преспанската котлина се наоѓаат Големото и Малото Преспанско езеро. Малото Преспанско езеро и припаѓа на Република Грција, а Големото Преспанско езеро е поделено помеѓу Р.Македонија,Грција и Албанија и тоа 65% на Р.Македонија,18% на Албанија и 17% на Грција.
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола