Антички Театар - Охрид
Поведете виртуелна прошетка низ едно од многуте историски места низ Македонија, дознајте за неговата историја,културните манифестации, видете галерија со слики, прекрасни панорами,и видете кратка 3d-анимација...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Браќа Манаки
Творештвото на браќата Манаки внесува светлина во научната вистина за културната историја на народите на Балканот. Нивното културно наследство во областа на фотографијата и киноприкажувањето претставува драгоцено визуелно сведоштво без кое многу појави би останале неразбирливи за сегашноста и иднината...
Хераклеа - Битола
Градот, основан од Македонскиот Цар Филип II Македонски, во себе носи белези на еден развиен воено-стратешки центар на северозападната граница на тогашната македонска област Линкесида (денешно Битолско Поле). Хераклеа, со својата повеќеслојност, сведочи за еден континуиран вековен историски и културен развој...
Стоби
Античкиот град СТОБИ, негово блиско виртуелно доживување. Почуствувајте го духот на антиката, низ многубројни фотографски прикази на уникатните експонати, монети, мозаици, скулптури, и најбитно, прошетајте се низ крстилницата на Епископската Базилика, Теодосиевата Палата, Куќата на Псалмите и доживејте го Стоби од еден друг, поинаков агол...
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола