Убавините на Преспанско
Во Преспанската котлина се наоѓаат Големото и Малото Преспанско езеро. Малото Преспанско езеро и припаѓа на Република Грција, а Големото Преспанско езеро е поделено помеѓу...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Вардарски рид
До доцниот V век од старата ера, областа Амфакситада (денешен Гевгелиско - Валандовски регион) претставувала одделно кнежество во коешто античките Македонци се издвоиле како посебен етнос. Оваа долномакедонска област ја сочинувале повеќе градови кои според архитектурата, урбанизмот, културата и уметноста, претставувале мошне развиени градови. Еден од нив, за кој повеќето археолози тврдат дека е градот Гортинија, се наоѓа на локалитетот Вардарски Рид. Мермерните скулптури и фрагменти, теракотите и култната пластика, предметите за секојдневна употреба, укажуваат на високо културно и духовно ниво на живеење на градот на Вардарски Рид, претставувајќи го неговиот внатрешен изглед како организиран урбан центар
Археолошки локалитет Вардарски Рид
На влезот од Гевгелија, на десната страна од реката вардар, се наоѓа Вардарски рид. Посетите за викендите од страна на граѓаните овде се чести, но не само за прошетка и рекреација туку и за посета на археолошките ископувања...
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола