Ликовни уметници
Во проектот се обработени ликовните уметници Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Димитар Пандилов и Димо Тодоровски.
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Културно наследство на градот Неготино
Територијата на општина Неготино се наоѓа во централниот дел на република Македонија, во регионот на средното Повардарие и опфаќа значителен дел од Тиквешката котлина, на двете страни на реката Вардар. Ограничена е на север со планината Серта, на запад со долниот тек на Црна Река, висорамнината Витачево и планината Кожув, на југ со висорамнината Гатеново и реката Бучевник...
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола