Св. Архангел Михаил
Самиот манастир, „Свети Архангел Михаил,“ е изграден на 450 метри надморска височина врз темелите на стар богомилски манастир, кој настрадал во пожарМанастирскиот конак е вистинско...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Фестивал “Пеце Атанасовски“
Кон крајот на месец мај, односно во почетокот на јуни, во село Долнени, Прилепско, се одржува Фестивал „Пеце Атанасовски“. Во првите 22 години Фестивалот го носеше името на најголемиот собирач на народни умотворби, прилепчанецот Марко Цепенков...
Крали Марко и марковите кули
Марко е најстариот син на кралот Димитрија Волкашин и кралицата Елена и најпознат епски јунак кај јужнословенските народи. За неговата рана политичка дејност има...
За животот и делото на познатиот Македонски Писател Блаже Конески
Блаже Конески е роден во селото Небрегово, близу до Прилеп, каде го поминува раното детство до осмата година. По преселувањето на семејството во Прилеп учи основно училиште и нижа гимназија...
1 2
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола