Кавал
Кавалот е многу стар инструмент кој потекнува од Балканот, поточно од Македонија,Бугарија и Турција...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Антички Театар - Охрид
Поведете виртуелна прошетка низ едно од многуте историски места низ Македонија, дознајте за неговата историја,културните манифестации, видете галерија со слики, прекрасни панорами,и видете кратка 3d-анимација за театарот...
Музеј на град Охрид - куќата на Робевци
Куќата на Робевци, која се наоѓа во стариот дел на градот Охрид, е една од најпознатите охридски староградски градби, а во неа се изложени дел од експонатите на Народниот музеј на Охрид...
Самоилова Тврдина
Најстарите историски податоци на охридската тврдина е спомнувањето од класичниот историчар Ливиј во 3 век пред н.е.,кога била тврдина на градот Лихнидос. Во ѕидините имало бројни улици со голем број на повеќекатни згради како и ниски дрвени куќи. Градот продолжил да доминира покрај неговата тврдина, вистински акрополис. Оваа тврдина се вбројува меѓу најголемите средновековни градови кои се зачувани во Македонија.
1 2 3
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола