Цркви и Манастири во Прилеп
На околу 10км. од Прилеп, под самиот Златоврв, подигнат е манастирот Трескавец, со манастирската црква Успение Богодоричино. Необично е убав погледот наоколу од него затоа...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Соборен Храм "Св.Троица"-Радовиш
Внатрешност и надворешност од Соборниот Храм Св.Троица
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола