Самоилова Тврдина
Најстарите историски податоци на охридската тврдина е спомнувањето од класичниот историчар Ливиј во 3 век пред н.е.,кога била тврдина на градот Лихнидос. Во ѕидините имало...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Штип
Единствен по душа и убавина, византискиот град Естипион, пеонскиот град Астибо, или пак денешниот град под Исарот, како и да го наречете, кој низ вековите се развивал, опстојувал, пропаѓал и повторно никнувал на едно исто место, ќе Ве пречека овде со својата богата историска, културна, едукативна и економска традиција ...
Манастири во Штип
Манастирот Св.Недела или попознат како мирјанин манастир, крстен по основоположничката Мирјана, се наоѓа на крајот на градот Штип близу населбата Дузлак. Во непосредна близина на Штип, на крајот од населбата Ново Село која сега е споена со Штип се наоѓа мала средновековна црква св.Спас. Таа лежи на падините на брегот Кумлак на коритито на реката Отиња и покрај малите димензии таа е видлива и поголема далечина.
Градот Штип
Во почетокот на XI век, Штип се наоѓа во границите на Самуиловата држава. Во 1330г. го зазема Стеван Дечански и ги препушта на управување на својот војвода Хреља. По неговата смрт со градот управуваат војводите Оливер и Дејановиќ. Во 1395г го освојуваат...
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола