Хераклеа - Битола
Градот, основан од Македонскиот Цар Филип II Македонски, во себе носи белези на еден развиен воено-стратешки центар на северозападната граница на тогашната македонска област Линкесида...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Музеј на град Скопје - виртуелен приказ
Музејот е основан 1949 година. Во периодот од 1964 до 1970 година за потребите на Музејот е адаптиран зачуваниот дел од старата Железничка станица - Скопје. Од тогаш до денес како комплексен музеј тој ја поврзува дејноста на подрачјето на историјата, историјата на уметноста, археологијата и етнологијата во регионот на град Скопје...
Плоштад и камен мост - Скопјe
Речиси и не постои човек кој дошол во Скопје, а не зачекорил по него.Oсвен што просторно ги соединил двата дела на градот, тој преставува и негова временска врска. Врз него се одвивале сите клучни настани низ историјата и денешницата.Токму поради тоа мостот заслужува посебен третман и грижа, зошто во спротивно не би изгубил тој, туку градот ...
Музеј на град Скопје - камено време
Младото камено време (НЕОЛИТ, 6000-3500 г. п.н.е.) е една од најзначајните историски етапи од развитокот на човекот. Неговата појава ги означува почетоците на најголемиот процес во општествено-економската револуција и првите чекори во...
1 2 3 4 5 6
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола