Галичка свадба
Речиси 4 децени, со мали прекини, на Петровден (12 јули), во Галичник се одржува атрактивната туристичка манифестација „Галичка Свадба”-единствена од ваков вид во нашата држава...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ИСТРАЖУВАЊЕ
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола