Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
About us
Our Beginning
The Center for Digitization of National Heritage (CDNH) at the Institute of Informatics was officially opened at March 1, 2005, in the presence of more than 150 representatives of several cultural institutions, scientific institutes, faculties, private companies and students from Macedonia.
Our Vision
The VISION of the CDNH is to help developing of a digitized presentation of the national heritage of Macedonia via different kind of activities.
Projects
Културно и национално богатство на...
Во историографијата за прв пат Кавадарци под...
Св.Јован Крстител-Бигорски
Крај бисерните води на реката Радика, во...
Кавал
Кавалот е многу стар инструмент кој потекнува...
Recent news
19.11.2009
Реконструкција на порталот на CDNH
 
6.7.2007
Порталот за дигитизација на националното наследство избран како претставник за WSA
 
26.11.2005
Proceedings од конференцијата SEEDI
 
 
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола