Димитар и Константин Миладинови
Миладиновци заземаат едно од најистакнатите места во макотрпната историја на македонскиот народ тој да биде свој на своето и со своја национална легитимација. Нивната борба...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Летот на пеперутката
Документарецот „Летот на пеперутката“ го прикажува филигранството денес, како наше културно наследство, низ 24 часа дружење со млад уметник, изработувач на филиграни.
Јордан Наков, Ивана Костадинова, Доста Радњанска, Радмила Поповска, Елена Митевска, Бојан Кавај 18.01.2011 14:30:07

ЦРТАН ФИЛМ
Крушево - Илинденски период
Илинденското востание е востание против Отоманската Империја, организирано од страна на ТМОРО. Започнало на 2 Август 1903 година, на Илинден.
Левчаров Игор, Велков Димитар, Николов Златко, Мисев Иван 18.01.2011 06:00:01
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола