Плоштад и камен мост -...
Речиси и не постои човек кој дошол во Скопје, а не зачекорил по него.Oсвен што просторно ги соединил двата дела на градот, тој преставува и...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Водно - скривалиште на национални богатства
Планината Водно крие национални богатства кои не се познати за сите, па затоа во овој филм се тие убаво опфатени и документирани...
Кирил Спасовски, Елена Петковска, Елени Јорданова, Елена Спасовска, Вуксан Павловиќ, Драган Симоновски, Марија Талевска, Бобан Талевски 27.01.2011 09:30:52

ЦРТАН ФИЛМ
Старата скопска чаршија
Старата скопска чаршија како најголема знаменитост на Скопје. Историските податоци, културните и социјалните збиднувања во чаршијата.
Синделиев Ристо, Јованчевски Виктор, Шестаков Томислав, Стојановски Павле 18.01.2011 12:52:21
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола