Убавините на Матка
Пајонскиот староседелец од раниот антички период, исто као и нашиот словенски предок, секако не биле...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Летот на пеперутката
Документарецот „Летот на пеперутката“ го прикажува филигранството денес, како наше културно наследство, низ 24 часа дружење со млад уметник, изработувач на филиграни.
Јордан Наков, Ивана Костадинова, Доста Радњанска, Радмила Поповска, Елена Митевска, Бојан Кавај 18.01.2011 14:30:07

ЦРТАН ФИЛМ
Св. Јован Бигорски
Градбата на Св.Јован Бигорски со 3D анимации и неговата внатрешност.
Ташковски Никола, Царчев Коста, Апостоловски Тодор, Стојановски Игор 18.01.2011 13:05:08
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола