Музеј Леарница Крушево
Во куќата на Пашка Лапе во текот на илинденското востание во 1903, востаниците ја сместија леарницата за леење на куршуми. Во подрумот на леарницата беше...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Летот на пеперутката
Документарецот „Летот на пеперутката“ го прикажува филигранството денес, како наше културно наследство, низ 24 часа дружење со млад уметник, изработувач на филиграни.
Јордан Наков, Ивана Костадинова, Доста Радњанска, Радмила Поповска, Елена Митевска, Бојан Кавај 18.01.2011 14:30:07

ЦРТАН ФИЛМ
Марков манастир
Крале Марко е втор ктитор на Марковиот манастир, па по него е наречен Марков, а прв бил неговиот татко Волкашин, во 1345 година.
Котеска Билјана, Ристеска Александра, Божиноска Емилија, Марковска Елена 18.01.2011 09:55:50
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола