Велес
Во срцето на Македонија, онаму каде три реки го ткаат времето, расте еден град посилен од животот. Распослан на просторот разигран од долините на планиските...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Водно - скривалиште на национални богатства
Планината Водно крие национални богатства кои не се познати за сите, па затоа во овој филм се тие убаво опфатени и документирани...
Кирил Спасовски, Елена Петковска, Елени Јорданова, Елена Спасовска, Вуксан Павловиќ, Драган Симоновски, Марија Талевска, Бобан Талевски 27.01.2011 09:30:52

ЦРТАН ФИЛМ
Тумба Маџари
Тумба маџари е локалитет од неолитско време, во Скопската котлина. Ова неолитско село е откриено во 1961 година.
Танев Александар, Арсов Тодор, Божиновски Далибор, Прочкова Адријана 18.01.2011 13:12:10
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола