Димитар и Константин Миладинови
Миладиновци заземаат едно од најистакнатите места во макотрпната историја на македонскиот народ тој да биде свој на своето и со своја национална легитимација. Нивната борба...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Проекти
Најмал етнолошки музеј во светот
Музејот каде ќе доживеете совршена презентација на македонското гостопримство, музеј кој е истовремено најмал по површина а најголем поради тоа што е познат во целиот свет, музеј каде историјата има мирис а душата нема цена, тоа е Најмалиот етнолошки музеј во светот, с. Џепчиште, Тетово.
Црква Св.Јован Опсечен
Црква Св.Јован Опсечен е надалеку прочуена по лековитите води и исцелителските молитиви на Злате, дворот со илјадници цвеќиња и со богатиот етно-музеј, создаден од него и од посетителите.
Музеј на вода во Заливот на Коските
Музејот на вода во Заливот на Коските претставува реконструкција на праисториска палафитна населба со хронолошка припадност на крајот од бронзеното и почетокот на железното време.
Св. Наум Охридски - Чудотворец
Мултимедијална презентација на Манастирот Свети Наум Охридски - Чудотворец
Тиквешки народни песни
Музиката, една од најзабеле- жителните особини на еден народ, универзална а сепак толку различна, јазик на кој што зборуваат сите и јазик преку кој што секој може да си го искаже својот идентитет и своите чувства, своите мисли и идеи е толку многу застапена во Македонија и е толку многу различна, што прави, секој еден да се чувствува како...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола