Куманово
Веб сајт за градот Куманово во кој е даден настанокот на овој град и неговото име. Дадени се позначајните моменти од историјата поврзана со градот,...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Струмица
Овде ќе најдете нешто повеќе за доцноантичкиот, ранохристијанскиот и средновековниот период на Струмица...
Струмички карневал
Во Струмичкиот крај, каде што медитеранската и континенталната клима чинат чудесна симбиоза, мајката природа им...
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола