Музеј на град Скопје -...
Музејот е основан 1949 година. Во периодот од 1964 до 1970 година за потребите на Музејот е адаптиран зачуваниот дел од старата Железничка станица -...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Новости
19.11.2009 Реконструкција на порталот на CDNH
Направена е целосна реконструкција на порталот за дигитизација на Националното наследство.
/
6.7.2007 Порталот за дигитизација на националното наследство избран како претставник за WSA
Жирито се состана на 5 јуни во Стопанската комора на РМ, кога беа извршени и презентации на поголем дел од проектите-кандидати. Жирито продолжи со дебата за изборот по електронски пат која заврши со уште еден дополнителен состанок на 8 јуни во просториите на Метаморфозис.
~\Dokumenti\8e8f88a7a17c453ca03ef47400f8a5e8\images.jpg
26.11.2005 Proceedings од конференцијата SEEDI
Објавени се конечните верзии на трудовите од првата SEEDI конференција 2005. Повеќе информации во делот за конференции.
http://www.ii.edu.mk/SEEDI2005/
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола