Струмички карневал
Во Струмичкиот крај, каде што медитеранската и континенталната клима чинат чудесна симбиоза, мајката природа им дарила на вредните луѓе прекрасни услови за добар бериќет. Низ...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ИСТРАЖУВАЊЕ
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола