Македонски Ора
Македонскиот народ нема позначајно културно-уметничко наследство од народната песна и игра.Само уште средновековното сликарство фреските и иконите по црквите и манастирите и даборезните иконостасни изработки...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ИСТРАЖУВАЊЕ
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола